» Simbolisme » Símbols d'Alquímia » Símbol del bismut a l'alquímia

Símbol del bismut a l'alquímia

Poc se sap sobre l'ús del bismut en l'alquímia. El seu símbol apareix en els textos, normalment en forma de cercle rematat amb un semicercle o un vuit obert a la part superior.