Diamants 10

Diamants 10

El valor de 10 diamants

10 Karo representa un viatgemitjançant el qual rebràs riquesa o altres beneficis. Aquesta targeta anuncia que se us obligarà a sortir de la vostra zona de confort. Aquest canvi no serà agradable, però tindrà èxit i aportarà riquesa material o espiritual.

Generalment sobre desenes

Deu és una carta que representa deu símbols del joc de cartes. En alguns jocs, com el mil, el deu és la segona carta més antiga després de l'as i més alta que el rei. Una baralla completa de cartes consta de quatre dotzenes, una de cada pal (10 maces, 10 tamborís, 10 cors i 10 piques).

L'explicació anterior del significat de 10 diamants és molt general. Cal tenir en compte que hi ha moltes escoles diferents de cartes de "lectura": els seus significats poden variar molt segons les opinions i les inclinacions personals de la persona.

Recordem! Les cartes d'endevinació o de "lectura" s'han d'abordar amb sospita. ???