Diamants 7

Diamants 7

El valor de 7 diamants

Set de diamants vol dir rumors i calúmnies... 7 diamants és un senyal que la gent està parlant de tu en aquest moment.

Generalment uns set

El set és una carta que representa els set símbols del joc de cartes. Una baralla completa de cartes consta de quatre sets, un de cada pal (7 maces, 7 diamants, 7 cors i 7 piques).

L'explicació anterior del significat de 7 diamants és molt general. Cal tenir en compte que hi ha moltes escoles diferents de cartes de "lectura": els seus significats poden variar molt segons les opinions i les inclinacions personals de la persona.

Recordem! Les cartes d'endevinació o de "lectura" s'han d'abordar amb sospita. ???