» Simbolisme » Símbols de l'hinduisme » Roda de la Dracma

Roda de la Dracma

Roda de la Dracma

Símbol de la roda del Dharma (Dharmachakra) - Un emblema budista semblant a una roda de carro, amb vuit braços, cadascun dels quals representa un dels vuit supòsits de la fe budista. El símbol de la roda del Dharma és un dels vuit ashtamangala o símbols propis del budisme tibetà.

Dharma - és un terme ambigu que es troba, en particular, en el budisme i l'hinduisme. En el budisme, això pot significar: llei universal, ensenyaments budistes, ensenyaments de Buda, veritat, fenòmens, elements o àtoms.

Simbolisme i significat de la roda del Dharma

El cercle simbolitza la totalitat del Dharma, els radis representen el camí octuple que condueix a la il·luminació:

  • fe justa
  • intencions correctes,
  • discurs correcte,
  • obra justa
  • vida justa,
  • esforç adequat,
  • la deguda atenció,
  • meditacions

De vegades Senyal de la roda de Dhamra envoltats de cérvols: pertanyen al parc de cérvols on Buda va pronunciar el seu primer sermó.


El tema Wheel of Dharma es pot trobar, entre d'altres, a la bandera de l'Índia.