Símbol d'hivern

Símbol d'hivern

El significat del símbol quadrat és molt semblant al significat del símbol del cercle i el significat de la creu al símbol del cercle, que simbolitzen la terra sagrada i espiritual, inclosa la terra "sagrada".