» Simbolisme » Símbols de Masson » Punt dins del cercle

Punt dins del cercle

Punt dins del cercle

En algunes imatges del símbol, a la dreta hi ha la lletra B i a l'esquerra la lletra E. El punt dins del cercle a la maçoneria s'associa amb Sant Joan Baptista (B) i Joan Evangelista (E). Aquests dos són els principals sants maçònics.

A la maçoneria, el punt, el punt negre al mig del cercle, simbolitza el paleta individual.

El cercle descrit denota la frontera entre els deures d'un germà envers Déu i les persones. El maçó ha d'estar confinat dins del cercle.

No hauria de permetre que els desitjos personals, les passions, els interessos o qualsevol altra cosa l'enviïn.