» Simbolisme » Símbols ocults » Cap de cabra

Cap de cabra

Cap de cabra

És un símbol del boc expiatori de Mendes en la mitologia germànica antiga. Això probablement es deu a la llegenda dels templers. En els grups satànics, aquest símbol s'utilitza per ridiculitzar el sacrifici de Crist: l'Anyell de Pasqua.