» Simbolisme » Símbols ocults » Estrella de sis puntes

Estrella de sis puntes

Estrella de sis puntes

Aquesta estrella, també relacionada amb el segell del rei Salomó, es considera un dels símbols més poderosos de l'ocultisme. Alguns ocultistes, parlant de l'hexagrama, indiquen que està format per dos triangles isòsceles inscrits en un cercle. El propi cercle afegeix força i augmenta el significat. El triangle apuntant cap amunt (anomenat triangle transmissor) simbolitza la masculinitat, mentre que l'altre, apuntant cap avall, és receptiu i simbolitza la feminitat. En conjunt, això significa la transferència i continuació del procés vital. Tots dos triangles també són símbols de l'aigua i el foc, així com dels esperits bons i dolents. L'hexagrama, també anomenat "el segell de Salomó", era utilitzat sovint pels jueus en captivitat a Babilònia, però no tenia cap significat ocult en aquell moment. D'altra banda, la seva connexió amb la càbala és innegable. S'utilitza en cartes de tarot i altres articles necessaris per a la pràctica oculta. S'utilitza molt sovint com a decoració i es porta com a medalló al coll. S'utilitza en cartes de tarot i altres articles necessaris per a la pràctica oculta. S'utilitza molt sovint com a decoració i es porta com a medalló al coll. S'utilitza en cartes de tarot i altres articles necessaris per a la pràctica oculta. S'utilitza molt sovint com a decoració i es porta com a medalló al coll.