Font

yarovik_b

La font es correlaciona en gran mesura amb el Centre de poder del mateix nom del cos humà. Això vol dir que una persona que vulgui desenvolupar aquest Centre ha de tenir necessàriament el símbol de la Font en l'ornament de la indumentària. Al mateix temps, el significat protector de la Font és bastant borrós, el més probable és que mai s'ha utilitzat en aquest paper i no té una funció protectora directa. Però en termes de concentració de l'espectre necessari d'energia i la seva redirecció en un canal determinat, la Font no té igual. Un bruixot savi, i només una persona ben informada, pot accelerar fàcilment el seu desenvolupament espiritual o desfer-se d'algunes malalties, utilitzant el poder de la Font.