Svarge

svarga_b

Els nostres avantpassats van donar una gran importància sagrada a Svarga. Aquest símbol no es va utilitzar mai en la vida quotidiana i per al reni de les tasques quotidianes estàndard. Perquè Svarga no és un efecte puntual (com, per exemple, l'herba Odolen o els Ratiborets). Aquest és un signe que ho abarca tot, com el mateix concepte de Svarg: un conjunt d'espais de diferents dimensions situats per sobre de l'espai de la Terra Mitjana. Per tant, només aquells que eren plenament conscients del seu significat figurat (probablement un bruixot o un sacerdot) podien utilitzar aquest símbol, i fins i tot només en un cas excepcional.