Svitovita

svitovit_b-1

L'amulet en forma de Svitovit sempre va ser usat per les dones embarassades. Svitovit en aquest cas va ser el garant que el nen a l'úter de la mare estaria protegit de tot tipus d'influències externes de les forces fosques. Tanmateix, no s'ha de suposar que Svitovit és un símbol femení. El podien portar tant guerrers homes com nens-nens. És un signe universal del poder que connecta allò diví i allò terrenal. Aquesta és la imatge de la Consciència, el nucli de l'univers, que està en cadascun de nosaltres i que formem amb les nostres accions.