Pàgina d'espases

Pàgina d'espases

  • Signe astrològic:
  • Nombre d'arcs:
  • lletra hebrea:
  • Valor global:

Aquesta carta de joc pertany a l'anomenat Dworskie. Cort és el nom general de les peces: as, rei, reina, genet, jack.

Aquesta carta pertany al color, tall o color d'Espases, una de les quatre col·leccions dels Petits Arcans.

Veure altres cartes de Tarot

En aplicacions ocultes del Tarot, les espases es consideren part dels "Petits Arcans", encara que això no té res a veure amb el seu ús original en jocs de cartes. Com els altres tribunals, conté catorze cartes.

Veure les cartes dels petits arcans

Les cartes de tarot es van utilitzar originalment als jocs i encara s'utilitzen per a aquest propòsit a moltes parts d'Europa. La baralla moderna del tarot de l'endeví consta de 78 cartes, dividides en dos grups principals coneguts com els Arcans Majors (22 cartes) i els Arcans Menors (56 cartes), que inclouen, entre d'altres, l'Escuder de les Espases.

L'entrada s'actualitza constantment. Més informació sobre aquesta pestanya aviat.