Seba

Seba

Aquest símbol es va utilitzar en l'art egipci per representar estrelles. Els egipcis coneixien bé les estrelles i les constel·lacions. Sovint feien servir aquest símbol per decorar els temples i l'interior de les tombes.
Els egipcis creien que les estrelles també habiten la Duat, la Duat és l'inframón o el regne dels morts, i que hi baixen cada nit per acompanyar el Sol. El símbol d'una estrella dins d'un cercle era una manera de representar l'inframón.