» Significats del tatuatge » Senyal del déu celta Prat

Senyal del déu celta Prat

Senyal del déu celta Prat

El nom de Luga és conegut per tots els celtes, tant insulars com continentals (Irish Lugh, Wall Lley, Gaul Lugus). Prové de la base, amb el significat de "llum". Es pot argumentar que aquest déu és un anàleg de l'Odin escandinau. Ajuda en el desenvolupament de totes les potencialitats i la identificació dels talents ocults d'una persona.